Överbokning kompenserar för uteblivna ankomster och avbokningar, maximerar beläggning och intäkter, men måste hanteras för att undvika gästmissnöje.

Överbokning kompenserar för uteblivna ankomster och avbokningar, maximerar beläggning och intäkter, men måste hanteras för att undvika gästmissnöje.

Lojala kunder leder ofta till återkommande affärer och hänvisningar, vilket ger en stabil intäktsström och möjligheter till mer- och korsförsäljning.

Överbokning kompenserar för uteblivna ankomster och avbokningar, maximerar beläggning och intäkter, men måste hanteras för att undvika gästmissnöje.

Hotellbranschen är otroligt konkurrenskraftig, så intäktshantering är avgörande. Med hjälp av trenderna för hotellmarknadsföring som listas i den här artikeln kan hotell nå kunder på olika sätt, med olika marknadsföringsbudskap, vilket maximerar deras chanser att säkra bokningar och uppnå intäktsmål.