സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക

ഒരു ലേഖനം സമർപ്പിക്കുക

Test123456.nl

ഹോംപേജ്

ഹോംപേജ്2023-12-07T19:52:22+01:00

റവന്യൂ മാനേജ്മെൻ്റ്

By |27 ഓഗസ്റ്റ് 2021|Categories: Airline Marketing, All, Cruise Marketing|

റവന്യൂ മാനേജ്മെൻ്റ് റവന്യൂ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉൽപ്പന്നത്തെ തന്ത്രപരമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു [...]

അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു on Revenue Management

ലക്ഷ്വറി ഹോട്ടലുകൾക്കായുള്ള വെബ്സൈറ്റ് വ്യക്തിഗതമാക്കൽ

By |1 ജനുവരി 2019|Categories: All, Hotel Technology|Tags: |

ബ്രാൻഡ് ഐഡൻ്റിറ്റിക്ക് അതിഥികളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനമുണ്ട് [...]

അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു on Website Personalization for Luxury Hotels

ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ: ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിൻ്റെ ചുമതലകളെക്കുറിച്ച് അറിയുക

By |1 ജനുവരി 2019|Categories: All, Hotel Operations, Hotel Technology|Tags: |

ഒരു ഹോട്ടലിനുള്ളിലെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് വകുപ്പ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു [...]

അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു on Housekeeping Responsibilities: Learn About the Tasks of the Housekeeping Department
Go to Top